68°54′18″N,027°01′49″E

Hile Water lähteet

Lähteet sijaitsevat luomukeruualueella Saariselällä Suomen Lapissa. Nämä maailman pohjoisimmat vesivarat ovat täysin uusiutuvia.

 

Vesi on erittäin puhdasta ja korkealuokkaista. Vedenotto tapahtuu 100 % luomukeruualueelta. Kaiken toimintamme perusta on jatkuvasti uusiutuva, puhdas ja ekologisesti tuotettu Lapin vesi.

Osakeanti

Tavoitteemme on hallittu kasvu, brändin rakentaminen ja astuminen suomalaisen veden kansainvälistymisen aikakauteen. Vientinäkymät ovat erinomaiset. Investoimme Suomeen ja Suomen Lappiin.

Osakeannin avulla rakennamme täysin uuden tuotantolinjaston Suomen Lappiin, Saariselän luomukeruualueella sijaitseville lähteille. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä on tarkoitus saada valmiiksi tuotantoon tarvittavat konehankinnat sekä laitteiston testaus. Samalle alueelle rakentuu myös luontoa kunnioittava lähdevesipakkaamo. Tuotantolaitos sijaitsee luomukeruualueella ja se tulee tuottamaan käsittelemätöntä, ainutlaatuisen puhdasta lähdevettä sekä Suomeen että kansainvälisille markkinoille.

LÖYDÄ LÖYTÄMISEN ARVOINEN VESI

INARI